Skip to content

Што е пасивен приход и кој е мојот избор на пасивен приход?

пасивен приход човек кој чека пари

Во последниве неколку години, луѓето сè повеќе бараат начин како да заработат пасивен приход. Воведувањето на концепти како „Работна недела од 4 часа“ го претвори пасивниот приход од сон во нешто што е ново, возбудливо и вреди да се проба. Деновиве има многу опции за избор, но за некои луѓе идејата да се потпираат на извори што не можат да ги контролираат е премногу ризична.

Вовед: Што е пасивен приход?

Пасивниот приход е термин кој се однесува на извори на приход кои не се изведени од времето поминато на работа. Наместо тоа, овие форми на приход се создаваат преку пари заработени од претходна работа (активност која понатаму генерира приход) или инвестиции. Уште поважно, оваа форма на приход не бара работа со полно работно време. Концептот на пасивен приход постои веќе некое време, но никогаш не бил попопуларен отколку во 2021 година. Некои луѓе можат да остварат пасивен приход со едноставно инвестирање во акции или инвестициски фондови. Другите можат да заработат пасивен приход преку блогирање, создавање видеа на YouTube што генерираат приходи од реклами, итн. И додека повеќето луѓе би сакале да мислат дека имаат барем една форма на пасивен приход, вистината е многу поразлична.

Пасивен приход: Светиот грал

Пасивниот приход е светиот грал за многу луѓе на земјата денес. Финансиските експерти велат дека еден од клучевите за вистинска финансиска слобода е да имате пасивни приходи. Пасивниот приход се генерира од инвестиции направени во акции, обврзници, недвижен имот, имоти за изнајмување, авторски права на патенти и други извори. Овие инвестиции обезбедуваат стабилен готовински тек без потреба од активно вклучување во име на инвеститорот или сопственикот на бизнисот. Пасивниот приход може да се користи за генерирање фондови за пензионирање кои нема да бидат предмет на пазарни промени.

Постојат многу видови на пасивни приходи, меѓутоа најкористени се следниве:

 • Изнајмување на недвижнини
 • Авторски права
 • Дивиденди од хартии од вредност
 • Раст на инвестициски фондови
 • Приходи од маркетинг за препораки
 • Приходи од апликации и слично

Зошто луѓето сакаат пасивен приход?

За многумина, пасивниот приход е светиот грал. Тоа е она што некои луѓе го бараат цел живот. Тие се толку обвиткани во идејата никогаш повеќе да не мора да работат што занемаруваат да се запрашаат како тоа да го направат. 

Иднината на пасивниот приход

Откако веќе акумулирале доволно средства, многу поединци работат кон иднина во која ќе можат да живеат од пасивни приходи, со малку или без никаква работа. Најголемата идеја зад ова е дека луѓето почнуваат да сфаќаат дека со акумулирање на пасивен приход, тие всушност се спасуваат од идните ризици. Многумина ќе речат дека иднината на пасивниот приход може да ја бараме во метаверзумот (metaverse), блокчеин технологијата, криптовалутите и сите нови технологии кои допрва ни доаѓаат. Јас лично иднината ја гледам во неколку аспекти на секојдневието, а тоа е додадената вредност преку диверзификација во зелената економија, малите бизниси и управувањето со финансии.

Заклучок: Кој е мојот свет грал

Пасивниот приход е светиот грал на финансиската независност бидејќи тоа значи дека вашите инвестиции создаваат прилив на приход што може да ги покрие вашите трошоци за живот. По 20 години можам да кажам дека го најдов мојот свет грал:

 • Гледам да заштедам најмалку 20% (во просек до сега заштедите се околу 35%).
 • Една третина од заштедата секогаш ја инвестирам во себе (и своите најблиски) во разни форми на едукации, обуки, патувања и надградувања. Тука повратот на инвестиција ми е најголем. Ќе речете дека тука нема пасивен приход, но ваквите инвестиции дават резултат на долг рок.
 • Втората третина за сопствени мали бизниси, претприемачки потфати, crowdfunding и business angel инвестиции. Оваа форма е најризична форма на инвестирање, и понекогаш од пасивен се претвара во активен приход. Ако добро се организирате може да креирате микро бизнис (книги, блогови, обуки и слино) кој на долг рок може да ви носи средства.
 • Последната третина на заштеди ја инвестирам во отворени инвестициски фондови. Ова е најдобрата форма на пасивен приход од три причини: 

1) Со вашите средства управуваат портфолио менаџери кои секако го победуваат индексот на берзата. 

2) Средствата имаат одличен поврат на инвестиција и секогаш може да го зголемувате својот влог. 

3) Средствата се ликвидни: може ви секое време да повлечете дел од нив за ваши потреби.

Како заклучок, јасно е дека пасивниот приход може да биде одличен начин за дополнување на вашиот редовен приход доколку сте во можност да генерирате доволно од него.

 • Ако можете да работите на создавање пасивен приход, тој ќе ви донесе дополнителна маргина на сигурност вас или на вашето семејство доколку се појави потреба.
 • Важно е да се напомене дека секој облик на пасивен приход што ќе го заработите ќе биде предмет на оданочување.

Добивај корисни информации, анализи и препораки директно во инбокс.